Om oss


Eleda bygger infrastruktur som är kritisk för samhället. Vi står för hållbart företagande, hållbart samhällsbygge och vi gör Sverige bättre.

Eleda bildades 2017 och vi har huvudkontor i Stockholm. Vi verkar genom framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag i regioner över hela Sverige. Bygget av Eleda har varit en förvärvsresa och genom våra bolag har vi idag en omsättning om drygt 10 miljarder SEK och omkring 2 400 medarbetare i koncernen. Vårt tjänsteutbud är såväl brett som specialiserat och sträcker sig från hela entreprenader till mindre projekt.

Eleda drivs genom en modell där beslutsfattande inom gruppen är decentraliserat. Alla våra bolag styrs alltså självständigt och med individuella resultatansvar samt med målsättningen att vara den ledande aktören på sina respektive lokala marknader. Bolagen stöttas av en liten central organisation, då Eledamodellen präglas av en stark entreprenörsanda, vilken säkrar kvalitet, engagemang och motivation i alla led.

Eledas ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande Eleda kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Du som visselblåsare erbjuds möjligheten att rapportera anonymt, och för att garantera detta tillhandahålls systemet av tredje part, Hellström Advokatbyrå, vilka även genomför en värdering av inkomna ärenden. Eleda har en egen s.k. visselblåsarenhet som därefter tar emot, hanterar och utreder inrapporterade uppgifter, med stöd från Hellström Advokatbyrå om så krävs. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare kan du finna här;

Länk till anmälan https://eledawhistleblowing.hwrs.se