Om oss


Eleda bygger infrastruktur som är kritisk för samhället. Vi står för hållbart företagande, hållbart samhällsbygge och vi gör Sverige bättre.

Eleda bildades 2017 och vi har huvudkontor i Stockholm. Vi verkar genom framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag i regioner över hela Sverige. Bygget av Eleda har varit en förvärvsresa och genom våra bolag har vi idag en omsättning om drygt 10 miljarder SEK och omkring 2 400 medarbetare i koncernen. Vårt tjänsteutbud är såväl brett som specialiserat och sträcker sig från hela entreprenader till mindre projekt.

Eleda drivs genom en modell där beslutsfattande inom gruppen är decentraliserat. Alla våra bolag styrs alltså självständigt och med individuella resultatansvar samt med målsättningen att vara den ledande aktören på sina respektive lokala marknader. Bolagen stöttas av en liten central organisation, då Eledamodellen präglas av en stark entreprenörsanda, vilken säkrar kvalitet, engagemang och motivation i alla led.