Om oss


Eleda bygger infrastruktur som behövs för att samhället ska fungera. Vi är entreprenörer och vi står för hållbart företagande, hållbart samhällsbygge och vi gör Sverige bättre.

Eleda bildades 2017 och vi har huvudkontor i Stockholm. Vi verkar genom framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag över hela Sverige. Bygget av Eleda är en förvärvsresa och genom våra bolag har vi idag en omsättning om drygt 15 miljarder SEK och drygt 3 000 medarbetare. Vårt tjänsteutbud inom infrastruktur är såväl brett som specialiserat och sträcker sig från hela entreprenader till mindre projekt.

Det här är Eleda och det här gör vi.

Klicka på play för att se filmen.

Eledamodellen

Vi är en koncern av och med entreprenörer. Därför driver vi arbetet utifrån vår Eledamodell där lokalt entreprenörskap är i fokus, beslutsfattandet är decentraliserat och vi har ett hållbart företagande. Alla våra bolag styrs alltså självständigt, med individuella resultatansvar samt med målsättningen att vara den ledande aktören på sin marknad. Bolagen stöttas av en liten central organisation, vilken säkrar trygghet, kvalitet, förankring och engagemang i alla led. Tillsammans kan vi åstadkomma mer.

Läs ett exempel om hur Eleda-bolag hjälps åt inom hälsa- och säkerhet.

Visselblåsarfunktion

Eledas ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande Eleda kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Alla ärenden behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. För att garantera anonymitet tillhandahålls systemet av tredje part, Hellström Advokatbyrå, som även värderar inkomna ärenden. Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare finns här: https://eledawhistleblowing.hwrs.se