Om Eleda

Värderingar


Våra uppdrag är nära knutna till att göra Sverige bättre. Med det som anslag blir det avgörande för Eleda och alla våra bolag att ha tydliga, starka värderingar som genomsyrar alla våra handlingar.

Kvalitet

Vi står bakom våra åtaganden och strävar alltid efter högsta standard. Vi levererar våra arbeten med hög kvalitet och med beställarens bästa för ögonen genom kvalitetssäkringar och fortlöpande utbildning av all personal.

Engagemang

Tydligt engagemang hos våra medarbetare skapar trygghet och en bättre arbetsplats. På så sätt förbättras även våra arbeten.

Gemenskap

Gemenskapen som finns inom Eledagruppen är en av de absolut viktigaste egenskaperna som finns i koncernen, vi strävar alltid efter en öppen och familjär känsla.

Respekt

På Eleda behandlar vi varandra och de människor vi möter med respekt, vi vågar vara tydliga och raka mot varandra och tar med öppet sinne emot andras funderingar, åsikter och tankar.