Om Eleda

Värderingar


Våra uppdrag syftar till att bygga en infrastruktur som gör Sverige bättre. Därför behöver Eleda och alla våra bolag ha tydliga värderingar att leva och handla efter. Vi ringar in det med värdeorden engagemang, gemenskap och respekt.

Engagemang

Ett genuint engagemang gentemot kollegor, kunder och andra intressenter.

Med intresse, välvilja och hjärta hos oss på Eleda skapas trygghet och en bättre arbetsplats. På så sätt förbättras även våra leveranser och projekt.

Gemenskap

En gemenskap som genererar en öppen och inkluderande miljö där målet är att alla ska trivas.

Gemenskapen som finns inom Eleda är en av de absolut viktigaste egenskaperna som finns. Vi är ”nära” och strävar alltid efter en öppen och familjär känsla.

Respekt

Vi visar respekt för kollegor och kunder och är varsamma med de resurser vi använder.

På Eleda vågar vi vara tydliga och raka mot varandra och tar med öppet sinne emot andras funderingar, åsikter och tankar.

Vi står för ett hållbart företagande med en ambition om att bidra till en bättre framtid.

Läs mer om hur vi ser på vår roll inom hållbarhet.