Hållbarhet


Vi är klimatomställningens möjliggörare och för oss innebär också hållbar utveckling affärer.

Eleda och våra bolag arbetar för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi, använda vår kompetens för en fortsatt omställning till ett hållbart samhälle samt att vara en stabil och trygg arbetsgivare. Eledas verksamhet ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över tid. Läs vår senaste hållbarhetsrapport här.

Vi tror på hållbart företagande, tar ansvar gentemot våra medarbetare, kunder och partners och förhåller oss aktivt till FN:s Global Compacts 10 principer.

Genom vår verksamhet möjliggör vi ett mer klimatsmart samhälle. Vi bidrar med allt från laddinfrastruktur för elbilar, underhåll av järnväg, vatten- och avloppssystem, sol- och vindparker och till kraftanläggningar för energiomställning.

Vår vision

Våra hållbarhetsmål 2025

Klimat och cirkularitet

Säker arbetsplats

Attraktiv och hållbar arbetsplats

Nästa steg för oss handlar om att ta ett ordentligt grepp om scope 3 – att få data kring våra utsläpp som våra leverantörer genererar. Det är ett steg för att förbereda oss för CSRD och taxonomin som gäller inom ett par år.

Jennie Widell, Hållbarhetschef på Eleda


Aktuell hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2022

Sustainability report 2022 [eng]


Tidigare hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2021