Hållbarhet


Vi är klimatomställningens möjliggörare och för oss innebär också hållbar utveckling affärer.

Eleda och våra bolag arbetar för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi, använda vår kompetens för en fortsatt omställning till ett hållbart samhälle samt att vara en stabil och trygg arbetsgivare. Eledas verksamhet ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över tid.

Läs vår nya hållbarhetsrapport för 2023 här.

Vi tror på hållbart företagande, tar ansvar gentemot våra medarbetare, kunder och partners och förhåller oss aktivt till FN:s Global Compacts 10 principer. Vi har gått med i Bygg- och anläggningssektorns färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045. Därmed antar vi målet att halvera våra klimatutsläpp fram till 2030 och att uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Genom vår verksamhet möjliggör vi ett mer klimatsmart samhälle. Vi bidrar med allt från laddinfrastruktur för elbilar, underhåll av järnväg, vatten- och avloppssystem, sol- och vindparker och till kraftanläggningar för energiomställning.

Vår vision

Våra hållbarhetsmål 2025

Klimat och cirkularitet

Säker arbetsplats

Attraktiv och hållbar arbetsplats

Senaste året har vi tagit ett större grepp om scope 3. Vi har samlat in klimatdata från våra största leverantörer. Ett tidskrävande arbete som är nödvändigt för att få den överblick som krävs för att kunna reducera vårt klimatavtryck. 

Jennie Widell, Hållbarhetschef på Eleda