Eleda-bolag hjälps åt inom hälsa- och säkerhet

Foto på medarbetare inom hälsa och säkerhet

Mathias Liljestrand har varit hälsa- och säkerhetsledare på Salboheds sedan 2019 och jobbat i flera datahallsprojekt, de flesta runt omkring Gävle, och med utländska beställare.

I våras togs Mathias in som en förstärkning inom hälsa och säkerhet i ett av Akeabs datahallsprojekt utanför Köpenhamn och i oktober kunde Mathias lära upp två nyanställda hälsa- och säkerhetsledare på Akeab, Johanna och Taulant, i samma projekt. 

– Vår beställare Collen har höga säkerhetsregler och de är annorlunda mot våra svenska regler.  Jag har jobbat med dem i flera år nu och vi har tagit fram en bra struktur för att jobba systematiskt i projekten. Det känns både roligt och värdefullt att vi kan samarbeta, dela kunskap och lära av varandra mellan bolagen.  

Skillnader i regler

Mathias beskriver att en grundläggande skillnad mellan reglerna är att här i Sverige bakar vi in ansvaret för hälsa- och säkerhet i arbetsledningen. Hos t.ex. Collen är åläggs alla i bolaget ett ansvar för hälsa och säkerhet, men att en särskild avdelning, som t.ex. Mathias och hans kollegor, ska se till att systemet fungerar.

– En fördel med att göra som i de här projekten är att vi blir ett extra organ som kontrollerar produktionen och ser till att alla regler följs och att man jobbar säkert. Det finns annars en risk att frågorna prioriteras ner om en arbetsledare bara har fokus på produktion.

En säker arbetsplats

Som hälsa- och säkerhetsledare är Mathias fokus att systematiskt jobba med arbetsmiljön för att skapa en trygg och säker arbetsplats i projektet. Några exempel är att ta fram riskbedömningar, gå skyddsronder, kontrollera högriskaktiviteter registrera kemikalier och ha möten med arbetslagen.

– Vi ökar uppmärksamheten kring frågorna och ser till att alla jobbar säkert. Det är många olika termer och mycket dokumentation, men sedan jag började har vi inte haft någon allvarlig olycka i datahallsprojekten. Så systemet fungerar väldigt bra, konstaterar Mathias.

Samarbete som ger lärdomar

Några konkreta lärdomar och erfarenheter som han fått med sig under projekten är:

  1. Rutiner på hur man hanterar all dokumentation, t.ex. mappstruktur och hur det dokumenteras korrekt.
  2. Hur man utformar RAMS på bästa vis (Risk Assessment & Method Statement – riskbedömning & arbetsberedning)
  3. Hur man utformar SPA på korrekt sätt (Safe Plan of Action – veckoaktuell arbetsinstruktion med riskförebyggande åtgärder)
  4. Säkerhetskulturen som finns i datahallsprojekten har vi överfört till våra andra projekt. Tack vare lärdomarna i de projekten har vi förbättrat säkerhetsarbetet och medvetenheten inom hela Salboheds, säger Mathias.

Vi hör ju till samma familj och vi vill såklart hjälpa varandra att växa och ett bra sätt är att dela tips och råd sinsemellan.

Mathias vittnar om att det känns naturligt att dela kunskap mellan bolagen för att hjälpa varandra.

– För min del började allt med att jag lärde känna Johan Ahlqvist på Akeab – som då var inlånad som arbetsledare i ett Salboheds-projekt. Att bygga relationer och samarbeta mellan bolagen i Eleda – det skapar många möjligheter både för mig som individ och för bolaget, avslutar Mathias.