Våra företag


Bolagen i Eleda har en imponerande historia av stark tillväxt och en bevisad förmåga att vinna marknadsandelar.

Eleda har växt fram genom en rad förvärv av framgångsrika, regionala infraservice- och anläggningsbolag och vi finns idag över hela Sverige. Entreprenörsandan är stark och våra bolag drivs självständigt, med individuella resultatansvar samt med målsättningen att vara den ledande aktören på sin marknad. Via familjen Eleda skapar vi trygghet, synergier och ökad kvalitet och kompetens. Genom bolagens olika projekt bidrar vi till den viktiga omställningen mot ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Eleda Norge

Eleda är etablerat på den norska marknaden sedan januari 2023.