Eleda förnyar infrastrukturen när samhället ställer om


Koncernen Eleda består av ett 40-tal specialiserade bolag som spelar en nyckelroll för Sveriges kritiska infrastruktur. Flera projekt vi medverkar i kommer att leda till ökad hållbarhet i samhället.
– Vi bidrar till ett samhälle som ställer om, säger Johan Halvardsson, koncern-VD.

Ett av våra bolag deltar just nu bland annat i arbetet med den 14 kilometer långa tunnel som byggs under Stockholm för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Här gör vi VA-anslutningar runt tunneln och mynningarna.

I Göteborg är vi med och bygger den nya spårvägslinjen ute på Lindholmen.

– Hållbarhet är centralt i vår verksamhet och det är dessutom ofta en kravställning från våra beställare. I Värmland är vi just nu med i ett projekt där alla entreprenadmaskiner går på el. Det är ett krav från vår kund, säger Johan Halvardsson.

Förutsättningar för fortsatt stor tillväxt

I Sverige finns en uppbyggd infrastrukturskuld, med stora renoveringsbehov inom en rad områden, som väg, järnväg, och VA-system. Eledas bolag kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att denna infrastruktur underhålls och moderniseras.

– Vi tar framför allt mellanstora projekt, upp till storleksordningen några hundra miljoner kronor. Våra bolag har bred kompetens inom bland annat transportnät, värme, VA, fiber och markarbeten, men också eldistribution och produktion. Tillsammans kan vi skapa bärkraftig infrastruktur för samhällets nästa steg, förklarar Johan Halvardsson.

Eleda-siffror

3100 medarbetare

9 plattformsbolag

>16 miljarder i omsättning 2023

Eleda har gjort många förvärv de senaste åren, dels för att få in ny kompetens, dels för att nå ut till fler platser i landet, rent geografiskt. Nyligen fick vi en ny majoritetsägare genom Bain Capital. Det skapar finansiella resurser att expandera ännu mer, även internationellt.

– Vi har historiskt haft en väldigt fin tillväxt, med en hög underliggande organisk tillväxt på runt 13-15 procent i stort sett varje år de senaste sex åren. Vi har en fortsatt förvärvsresa framåt och vi kommer att köpa fler bra bolag som passar in i vår affärsstruktur, avslutar Johan Halvardsson.