Nyheter

Eleda förvärvar Mark & Bygg Resursen AB

Infrastrukturkoncernen Eleda har förvärvat samtliga aktier i Mark & Bygg Resursen AB (”MBR”). MBR är baserat i Stockholm och bolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva alla typer av markarbeten, med specialisering mot reparation och nyanläggning av fjärrvärmeledningar. Bolaget har 15 medarbetare och omsätter cirka 60 miljoner kronor om året.

Läs mer

ONE Nordic förvärvar ytterligare ett bolag

Precis innan den svenska industrisemestern köpte ONE Nordic bolaget Hagström i Nås.

Läs mer

ONE Nordic förvärvar bolaget Tectel

ONE Nordic har förvärvat Tectel, ett företag baserat i Vindeln, Västerbotten. Tectel tillhandahåller drift och underhåll samt utför mindre projekt åt elnätsägare i mellersta och norra Norrland. De har även lokalt ett stort tjänsteutbud som innehåller allt från installationer och fastighetsservice till konsulttjänster och totalentreprenader. Tectel är ett väletablerat företag med gott rykte på marknaden,…

Läs mer

Eleda etablerar sig i Norge via förvärvet av entreprenadverksamheten i Gjermundshaug Gruppen

Det svenska infrastrukturtjänsteföretaget Eleda har ingått ett avtal om att köpa 100 procent av Gjermundshaug Anlegg AS och Anlegg Øst Entreprenør AS. Företagen utför anläggningsuppdrag inom väg, järnväg och annan infrastruktur. Genom förvärvet etablerar sig Eleda i Norge och påbörjar sin internationella satsning.

Läs mer

Eleda förvärvar Mats Wåhlin AB

Eleda Infra Services Group (”Eleda”), ett ledande infraservice- och anläggningsbolag med regional närvaro i hela Sverige och cirka 10 miljarder kronor i omsättning, har den 4 mars 2022 förvärvat samtliga aktier i Mats Wåhlin AB (”MWAB” eller ”Bolaget”). MWAB kommer framöver att rapportera till Järfälla VA- & Byggentreprenad Aktiebolag (”JVAB”), ett plattformsbolag inom Eleda. MWAB:s huvudägare Mats Wåhlin…

Läs mer

Eleda Infra Services Group förvärvar G Construct AB

Eleda Infra Services Group (”Eleda”) har den 21 januari 2022 förvärvat samtliga aktier i G Construct AB (”G Construct”). Bolaget kommer att rapportera till Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (”JVAB”), ett plattformsbolag inom Eleda. G Constructs tidigare ägare kommer att fortsätta i sina respektive operativa roller och bli delägare i Eleda genom förvärvet.

Läs mer

Eleda förvärvar Västkustens Brygg & Transport AB

Eleda förvärvar Västkustens Brygg & Transport AB Eleda Infra Services Group (”Eleda” eller ”Bolaget”), ett ledande infraservice- och anläggningsbolag med regionalnärvaro i hela Sverige och cirka 10 miljarder kronor i omsättning, har den 21 december 2021 ingått avtal om att förvärva samt genomfört förvärv av samtliga aktier i Västkustens Brygg & Transport AB (”VBOT”). VBOT kommer framöver att…

Läs mer

Eleda avser förvärva Älmby Entreprenad – når därigenom över 10 miljarder i omsättning

Eleda Infra Service Group (Eleda) har den 20 september 2021 träffat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Älmby Entreprenad AB (”Älmby”). Älmby kommer att tillhöra regionbolaget Akeab som är en del av Eleda. Älmby är baserat i Älmhult, har 115 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor på årsbasis. Älmby erbjuder unika lösningar…

Läs mer

Eleda Infra Services Group förvärvar K3 El-projektering

Eleda Infra Services Group (”Eleda”) har ingått avtal om köp av K3 El-projektering AB (”K3”). K3’s management kommer att fortsätta i sina respektive operativa roller och bli delägare i Eleda. Förvärvet är ytterligare ett steg mot att befästa Eledas position som det ledande infrastrukturbolaget i Norden. Eledas totala omsättning uppgår till ca 9 miljarder kronor.

Läs mer

Eleda Infra Services Group har förvärvat Dalarnas Infraentreprenad AB och Infra Supply Sweden AB

Eleda Infra Services Group ("Eleda") har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Dalarnas Infraentreprenad och Infra Supply Sweden AB (”Dalarnas Infra”). Bolagens ledningsgrupp kommer att kvarstå som aktieägare i koncernen och fortsätta i sina respektive operativa roller. Förvärvet är ytterligare ett steg mot att befästa Eledas position som det ledande infrastrukturbolaget i Norden.

Läs mer