Nyheter

Hållbarhetsrapporten visar att Eleda tagit flera avgörande steg mot att nå satta hållbarhetsmål

Anlegg Østs projekt att bygga översvämningsskydd i Bismo, Norge

Infrastrukturkoncernen Eleda har tagit fram övergripande mål fram till och bortom 2025 inom tre områden: Klimat och cirkularitet, Säker arbetsplats samt Attraktiv och hållbar arbetsplats. 2023 har varit ett avgörande år för att ta steg mot målen, t.ex. vad gäller avfallshantering, utsläpp av växthusgaser och arbetsrelaterade olyckor.

Läs mer

ONE Nordic förvärvar Kraftringen Service

ONE Nordic och Kraftringen Energi tror båda ONE Nordic har bästa förutsättningar att driva Kraftringens serviceverksamhet långsiktigt effektivt. Den slutsatsen inkluderar servicenivån till verksamhetens kunder, men även stödet till bolagets anställda. Därmed  förvärvar ONE Nordic 30 procent av Kraftringen Service under Q2 med option att förvärva resterande 70 procent senast 2026.

Läs mer

Eleda förvärvar Arctic Infra

Bild från Arctic Infra-projekt

Infrastrukturkoncernen Eleda har ingått avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i Arctic Infra (”Arctic”). Arctic har sitt huvudkontor i Luleå samt kontor i Kiruna, Pajala, Gällivare och Boden och är verksamma inom fyra affärsområden (mark & infrastruktur, anläggning, drift & underhåll samt bergsprängning). Bolaget har 50 medarbetare och omsätter cirka 450 miljoner kronor.

Läs mer

Eleda får ny huvudägare i Bain Capital – för fortsatt tillväxt och expansion

Bild på Karl Svenningsson (Altor), Johan Halvardsson (Eleda) och Bengt Maunsbach (Altor)

Det svenska infrastrukturföretaget Eleda planerar för fortsatt stark tillväxt och siktar på att fördubbla omsättningen de närmaste åren. För att stödja bolaget i den fasen blir Bain Capital Private Equity ny majoritetsägare.

Läs mer

Eleda förvärvar Mark & Bygg Resursen AB

Infrastrukturkoncernen Eleda har förvärvat samtliga aktier i Mark & Bygg Resursen AB (”MBR”). MBR är baserat i Stockholm och bolagets huvudsakliga verksamhet är att bedriva alla typer av markarbeten, med specialisering mot reparation och nyanläggning av fjärrvärmeledningar. Bolaget har 15 medarbetare och omsätter cirka 60 miljoner kronor om året.

Läs mer