Om Eleda

Digitalisering


Genom Eledas roll som samhällsutvecklare, är en naturlig beståndsdel att driva och leda projekt som bidrar till den allt ökande digitaliseringen av vår vardag.

Eleda har till exempel installerat över 100 000 smarta energimätare i svenska hem, installerat EV-laddningsstationer för att stödja den ökade elektrifieringen och vi bistår också i en större omställning av samhället, bland annat mot behov av digitalisering genom byggnad av data- och logistikcentra och utbyggnad av fibernät.

Eleda är också innovativa i nyttjande av digitala hjälpmedel för att bättre stödja sina kunder. För E.ON har Eleda genom One Nordic använt drönartjänster som ett säkert, miljövänligt, mer kvalitativt och mer kostnadseffektivt komplement till helikopter och markbesättning. För att felsöka och inspektera högspänningsledningar och avancerade kraftanläggningar. Vi har egenutvecklat drönare samt en grupp drönarspecialister som genomför flygningarna. Ett av de första uppdragen var bland annat montage av fågelavvisare samt inspektionsuppdrag med hjälp av avancerad drönarteknologi.