Om Eleda

Finansiell information


Tillväxt genom lokalt entreprenörskap och ett decentraliserat resultatansvar samt förmågan att förvärva och integrera bolag.

Våra nyckeltal

Eleda omsätter genom sina bolag idag över 16 miljarder svenska kronor och under 2023 växte vi med 24 %, och med det ett ökat rörelseresultat. Verksamheten organiseras inom fyra olika sektorer, där Eldistribution & produktion är störst med 35 % och Markarbeten & datacenter etc tvåa om 27 % av omsättningen. Transportnät ligger på 21% och Värme, vatten & fiber på 17 % . Läs mer om våra sektorer här.

Antal medarbetare är cirka 3100 och vi har god lönsamhet och positivt kassaflöde i alla enheter. Vi finns idag i Sverige, Norge och Danmark och genomför cirka 2000 projekt per år i koncernen. Eleda är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Vår framgång drivs av entreprenörskap, decentraliserat beslutsfattande, djup lokal kännedom och långa kundrelationer.

Vårt sätt att jobba utifrån vår Eledamodell med decentralisering och entreprenörskap i fokus, tillsammans med vår kultur som bygger på engagemang och gemenskap – de driver verksamheten framåt och skapar vårt goda finansiella resultat.

Jens Lööw, CFO på Eleda

Vår marknad

Eleda är en bred geografisk täckning inom anläggningsarbete och infrastruktur. Inom elkraft och fiber är koncernen rikstäckande. Med en hög andel återkommande små och medelstora projekt har vi en stabil affärsmodell. Detta tillsammans med varaktiga kundrelationer, eller uppdrag av offentlig sektor, och genom nöjda kunder säkrar vi en växande återkommande affärsvolym.

Eleda förväntas växa stabilt och snabbare än sin underliggande marknad som i sin tur påverkas positivt av faktorer såsom åldrande infrastruktur, växande städer, ökad digitalisering och ambitiösa hållbarhetsmål. Även i en svagare konjunktur har Eleda goda möjligheter att verka framgångsrikt tack vare att en hög andel av intäkterna kommer från offentliga kunder och verksamheter. I samtliga sektorer där vi är verksamma kan en fin framtida tillväxt förväntas, delvis drivet av stora, generella uppdateringar i infrastrukturen men också omställningen till nya klimatsmarta lösningar.

Vår förvärvsstrategi

Eleda ska växa både organiskt och via förvärv. Våra förvärv kan bestå av mindre bolag i regioner där Eleda redan är närvarande och integreras in i befintlig regionsstruktur, men också genom större bolag som behåller sina organisationsstrukturer och bildar en ny region. Vårt långsiktiga mål är att vara en ledande aktör inom anläggnings- och entreprenadtjänster på den nordiska marknaden


Årsredovisningar

Eledas årsredovisning 2023

Eledas årsredovisning 2022