Företag

Akeab


Akeabs ambition är hög; att vara en ledande aktör inom anläggnings- och entreprenadprojekt i södra Sverige.

Tack vare grundarnas mångåriga erfarenhet och tunga befattningar har Akeab en stark och solid grund att stå på – vilket också skapar en trygghet hos alla kunder. Medarbetarnas gedigna yrkeskunnande, engagemang men inte minst nytänkande är viktiga skäl till varför bolaget haft så långa och goda relationer med sina kunder. Uppdragen beskrivs oftast som projekt, men Akeab ser alltid till helheten genom kvalitet, miljö och trygghet för kunden.

Akeab har sedan starten, 2008, lyckats uppvisa en stark och lönsam tillväxt, viket är drivet av bolagets nära relationer med sina kunder och sin omvärld. Bolaget omsätter idag drygt 1,2 miljarder kronor och sysselsätter närmare 300 medarbetare.

Akeab och omvärlden

Att vara en väsentlig del i sitt närområde har alltid varit prioriterat för Akeab. Tack vare att många uppdrag hjälper bolaget invånarna till en bättre miljö – från laddmöjligheter av elbilar till sol- och vindparker – stöttar Akeab omställningen till ett klimatsmartare samhälle.

Bolaget har dessutom en grundläggande värdering vad gäller föreningars vikt för städers utveckling. Akeab stöttar därför föreningslivet för att ge fler unga, flickor och pojkar, möjlighet till utveckling och trygghet. För att säkerställa att pengar läggs på rätt satsningar, finns tydligt uppsatta mål kopplade till FNs globala mål för hållbar utveckling.

Närheten till föreningslivet understryks av det ”personalprogram” som finns för stöd av lokalföreningar, där personalen ansöker om stöd till just sin förening, sitt lag, sin föreningsverksamhet.

Verksamheten

Med den erfarenhet som finns inom Akeab och bolagets goda leverantörsrelationer kan Akeab utföra entreprenader inom hållbara transport- och produktionslösningar, liksom traditionella anläggningsarbeten som mindre vägbyggnationer. Verksamheten organiseras i två affärsområden:

  • Kabel
  • Anläggning

Inom affärsområdet Kabel, utför Akeab alla typer av uppdrag till många typer av ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader samt även drift- och underhålls entreprenader. Det är arbeten både inom el, fiber, koppar och andra områden – där även projektering/beredning, tillstånd, trafikanordnings- och skarvningsarbeten genomförs.

Inom Anläggning genomförs mindre anläggningsprojekt inom VA, fjärrvärme och vägunderhåll.  Allt mer genomförs uppdrag för att väsentligt öka andelen förnybar energi. Exempel på uppdrag är att utveckla solparker, vindparker samt laddlösningar för både AC och DC laddning till både lättare och tyngre fordon.

Akeab agerar generellt som huvudentreprenör med totalansvar för genomförande, men nyttjar underentreprenörer i stor utsträckning för att genomföra projekt med begränsad kapitalbindning. Akeab fokuserar på mindre, återkommande anläggnings- och entreprenadprojekt för att optimera träffsäkerheten i projektkalkyler och reducera den operativa risken. Bland de större kunderna finns telekomoperatörer, regionala och lokala energibolag, samt kommuner som alla har återkommande behov av underhåll och utbyggnad av sin infrastruktur.

Läs mer på Akeab

Grundat:2008
Försäljning:1,2 miljarder SEK
Anställda:Cirka 300
Geografi:Södra Sverige
Serviceområden:Kabel och anläggning

Peter Condrup


VD, Akeab
peter.condrup@akeab.se

073 – 32 20 025