Företag

Mark & Energibyggarna


Mark & Energibyggarna bygger för en hållbar framtid genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom anläggning och energi.

Bolaget grundades 1991 med energi som första affärsområde.  Med en stark och erfaren grundar- och ledningsgrupp har bolaget expanderat sina affärsområden till att erbjuda en bredare tjänsteportfölj inom anläggning och entreprenad och är idag en ledande aktör i Göteborgsregionen. 

Bolaget har en historik av lönsam tillväxt. Under senaste åren har det också varit ett av de snabbaste växande bolagen i anläggningsbranschen i Göteborgsregionen. Bolaget omsätter idag cirka 2 miljarder kronor och sysselsätter omkring 250 medarbetare.

Mark & Energibyggarna och omvärlden

Mark & Energibyggarna arbetar aktivt med sitt ESG-arbete, vilket baseras på en helhetssyn som omfattar såväl de interna som de externa delarna av verksamheten.  Bolaget är miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborg. De har också ett väl utbyggt miljösystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001, där de dokumenterar den fullständiga byggprocessen samt utvärderar dess klimat- och miljöpåverkan.  

Verksamheten

Mark & Energibyggarna har en ledande position inom anläggnings- och entreprenadtjänster i västra Sverige. De fungerar generellt som huvudentreprenör med totalansvar för projektleverans och kontrakterade underentreprenörer.

De samlar sina tjänster inom de fem affärsområdena:

  • Energi
  • Infra
  • Mark
  • Anläggning
  • Betong

Därutöver har de fem dotterbolag, Axeda, Anneberg, VKAB, GMB samt Dala Infra inom vilka de erbjuder projektledning av allt från mindre entreprenader till större anläggningsarbete.

Inom sina affärsområden erbjuder Mark & Energibyggarna projekt inom utbyggnad av fjärrvärme, fjärrkyla och fibernätverk, där de har ett helhetskoncept som innefattar allt från inköp, till schaktning, läggning och återfyllning av asfalt. De anlägger också motorväg, spårväg, järnväg och broar. De utvecklar stadsmiljön, anlägger gasledningar, grundlägger hus och bygger gator och ledningar för nya exploateringsområden.

Bolagets kunder utgörs uteslutande av statligt och kommunalt ägda bolag som har återkommande behov av underhåll och utbyggnad av sin infrastruktur.

Läs mer på Mark & Energibyggarna

Grundat:1992
Geografi:Göteborgsområdet
Tjänsteområden:Anläggning
Omsättning:2 miljarder SEK
Anställda:250

Henrik Thorsson


VD, Mark & Energibyggarna
henrik.thorsson@mark-energibyggarna.se

073 – 82 55 200