Om Eleda

Gatu och Väg Väst


Gatu och Väg Väst är ett anläggningsföretag som är specialiserat på underhåll av betongkonstruktioner.

Gatu och Väg Väst AB (GVV) är ett företag som utför anläggnings- och betongsunderhållsarbeten för privata och offentliga beställare i Götaland. Företaget grundades 2004 av vd Per Svensson med en tydlig ambition om att bli kundens förstaval. Idag har GVV en omsättning på ca 244 miljoner SEK med 80 anställda. GVV verkar idag i Götaland med tyngdpunkt på sydvästra Sverige, kontoren hittar du i Göteborg och Halmstad.

Samhällsviktig infrastruktur, såsom just betongkonstruktioner är, kräver kontinuerligt underhåll, framförallt när de är belägna i utsatta miljöer. Det är den här typen av betongkonstruktioner som GVV fokuserar på, för broar, parkeringsdäck, hamnanläggningar, kraftverk och reningsverk. Samtliga uppdrag genomförs med god planering och precision tack vare den långa erfarenhet, kunskap och kompetens som finns inom företaget.

GVV och omvärlden

GVV är stolta över att genom sina underhållsarbeten säkerställa att den här typen av samhällsviktig infrastruktur håller en hög kvalitet. Arbetet möjliggör att våra broar, hamnanläggningar och kraftverk kan fortsätta vara en självklar och fungerade del av vår vardag.

GVV har ett integrerat ledningssystem som är diplomerat av både svensk miljöbas och svensk kvalitetsbas. Systemet ställer krav på att samtliga projekt genomförs i tid och att de tar hänsyn till både miljö och arbetsmiljö. Systemet har gett ökad kundtillfredsställelse och vd Per Svensson ansvarar för att systemets kvalitet- och miljöpolicy efterlevs i de aktiviteter och projekt som genomförs. 

Verksamheten

Den största verksamhetsgrenen för GVV är broreparationer, de 1000 broreparationer som företaget har genomfört i Götaland är exempel på den kvalitet och kompetens som genomsyrar samtliga projekt och uppdrag. Verksamheten är även ledande inom betongsunderhållsarbeten på parkeringsdäck, hamnanläggningar, kraftverk och reningsverk. De konstruktioner som GVV underhåller är till stor del belägna i utsatta miljöer, det innebär att slitage, läckage och andra angrepp är återkommande och i behov av reparation.

Här bistår GVV med expertis och många specialister som underhåller betongkonstruktionerna. Det här viktiga arbetet bidrar till att konstruktionerna kan fortsatt fungera och hålla över tid.

GVV:s erbjudande är uppdelat i fyra affärsområden:

  • Bro
  • Hamn
  • Vattenkraft
  • Miljö

Läs mer på GVV

Grundat:2004
Geografi:Götaland
Tjänster:Anläggnings- och betongsunderhållsarbeten
Omsättning:244 miljoner SEK
Antal anställda:80

Per Svensson


VD, Gatu och Väg Väst
per.svensson@gvv.se

073 – 06 84 040