Företag

ONE Nordic


One Nordic har mer än 25 års erfarenhet från energibranschen.

ONE Nordic är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn. De levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, distributörer och energianvändare och arbetar bland annat med att utveckla högteknologiska och hållbara energisystem med de allra största aktörerna i branschen.

ONE Nordic har cirka 1000 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Malmö och bolaget har en rikstäckande organisation.

ONE Nordic och omvärlden

Nya funktioner för ett expansivt och hållbart samhälle tillsammans med befarade klimatförändringar ökar anspråken på såväl nya som befintliga nät och ställverksanläggningar. Det gör ONE Nordic till en nyckelspelare i uppbyggnaden av ett hållbart, modernt samhälle. Den positionen måste förvaltas med stort ansvar och respekt för omvärlden. ONE Nordic arbetar dagligen för att vara en respekterad aktör i förverkligandet av det bolaget kallar för ”Det nya energisamhället”, dvs den pågående och framtida uppgraderingen av den svenska energi- och elrelaterade infrastrukturen.

Energibranschen står inför ett paradigmskifte där stora framtida satsningar inom energiinfrastruktur kommer att göras. Dock är kompetensbristen i branschen ett faktum. ONE Nordic har därför tagit stort ansvar för att uppfylla behovet av kompetensinflöde och driver ett flertal projekt för att locka fler unga till energibranschen.

Verksamheten

Den svenska energi- och elrelaterade infrastrukturen i samhället behöver uppgraderas och moderniseras för att klara EU:s klimat- och energimål för 2030. Dessutom finns det en allmän efterfrågan på ökad kapacitet, optimering och driftsäkerhet när det gäller energisystem. ONE Nordic har som mål att ligga i täten i denna utveckling och bistå energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att både bygga nya och modernisera befintliga anläggningar samt överförings- och distributionssystem. Bolaget arbetar inom en rad områden, för kunder med tuffa krav, där slutprodukten är ett fungerande modernt samhälle.

Varumärket ONE Nordic står för ett helhetstänk. Det betyder att bolaget hjälper sina kunder hela vägen och i alla delar som rör energiproduktion, energidistribution och energianvändning.  ONE Nordics erbjudande är uppdelat i tre affärsområden:

  • Entreprenadtjänster
  • Tekniska konsulttjänster
  • Service- och underhållstjänster

 Var och en av dessa inrymmer olika specialistkompetenser inom modern eldistribution, telekommunikation, trafik- och belysningssystem och anläggningar för t ex industri, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Grunden i ONE Nordics tjänsteportfölj är en omfattande kunskapsbas, ledande teknik och en mångfald av världsledande ingenjörer, projektledare, tekniker och montörer. 

Läs mer på ONE Nordic

Grundat:1996
Geografi:Hela Sverige
Tjänster:Konsulttjänster, entreprenadtjänster, service- och underhållstjänster inom el- och energisystem
Omsättning:2 miljarder SEK
Antal anställda:1000