Företag

Anlegg Øst Entreprenør


Det norska bolaget Anlegg Øst Entreprenør är en hållbar och innovativ totalentreprenör som vill skapa bestående värden.

Företaget är starkt engagerat i att främja hållbarhet, innovation och allmänt entreprenörskap. Sedan starten 2013 har företagets värde och personalstyrka vuxit avsevärt. Med huvudfokus på regionerna Innlandet och Viken har Anlegg Øst Entreprenør levererat många projekt för både privata och offentliga uppdragsgivare, och har alltid varit känd för hög kvalitet. Tillsammans med systerbolaget Gjermundshaug Anlegg utgör de den största byggentreprenören i Innlandet.

Verksamheten

Anlegg Øst Entreprenør erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive infrastruktur som vägbyggen, järnvägar, vatten och avlopp, kommersiella tomter, översvämningsskydd, sprängning, energi och konstruktioner. Företaget har ett gott rykte och 2022 uppnådde de en omsättning på över 600 miljoner NOK.

Förutom att vara en traditionell byggentreprenör har Anlegg Øst Entreprenør expertis inom totalentreprenader, projektledning och projektstyrning. De satsar stort på lärlingar och är ett godkänt lärlingsföretag för entreprenadmaskinförare, byggrörmokare, gruv- och bergbrytning, yrkestransporter samt väg och anläggning.

Med en engagerad personalstyrka på cirka 130 anställda och specialistavdelningar inom geomatik, teknik, beräkning, arbetsanmälan, sprängning, HSEQ (hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet) och hållbarhet behåller de sitt starka fokus och höga professionalism i alla sina projekt.

ISO-certifiering

HMS och kvalitet är grundläggande värden för företaget som är certifierat enligt ISO 14001 Miljö, 9001 Kvalitet, 45001 Arbetsmiljö och 39001 Trafiksäkerhet. Jobbar under 2023 mot certifiering av ISO 37001 för antikorruption. Genom sina ISO-certifierade ledningssystem säkerställer de kontinuerliga förbättringar av tjänsterna för att möta de krav och förväntningar som anställda, kunder och leverantörer har. Företaget har även centralt godkännande från DiBK (Direktoratet för byggkvalitet) som ansvarig sökande, ansvarig konstruktör och ansvarig utförare i alla relevanta åtgärdsklasser.

Läs mer på anlegg-ost.no

Grundat:2013
Omsättning:700 miljoner norska kronor
Anställda:ca 130
Geografi:Inland Norge
Serviceområden:Infrastruktur, sprängning, energi