Sektorer

Eldistribution & produktion

Energisektorn är en naturlig tillväxtsektor i den viktiga klimatomställning som just nu sker. Eleda har tjänster inom service av förnybar kraftproduktion och service av kraftdistribution. Ett växande område är också intelligenta lösningar för slutkonsumenter, såsom smarta elmätare.

För energimarknaden finns det en stark långsiktig tillväxt bland annat drivet av åldrande nätverk. Men dessutom finns det nya kapacitetsbehov, som elektrifiering av fordon eller framdriften av nya klimatinitiativ i Norrland, som driver efterfrågan. Eleda jobbar med att stötta ren energiproduktion genom service, underhåll av vatten- och vindkraftverk. Till det kommer nya konsumentbehov, vilket gör att vi behöver rulla ut smarta energimätare och EV-laddningsstationer för ökade elektrifieringen av samhället

Många uppdrag för våra bolag är baserade på långa avtal samt en del projekt inom bl.a. elkraft inom vindkraft och ombyggnad och nybyggnad av stationer. Detta kräver att bolagen har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Dessutom arbetar vi med de största aktörerna i branschen och tillsammans utvecklar vi högteknologiska och hållbara energisystem. 

Med vår rikstäckande organisation och lokala kännedom tar vi ansvar för och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, distributörer och energianvändare. Eleda är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi- och industrisektorn.

Craftor, One Nordic, Akeab, Mark & Energibyggarna, GVV och Eleda Norge erbjuder tjänster inom Sektor Eldistribution & produktion.


Projekt Notviken – nybyggnation av 130/40kV transformationsstation för Vattenfall

På uppdrag av Vattenfall genomför Craftor en ombyggnation av befintligt 130kV utomhusställverk med tillhörande kontrollanläggning i Luleå. Projektet som är en totalentreprenad innefattar inkoppling av två nya transformatorer 130/40kV, ett nytt 40kV ställverk placerat inomhus inklusive kontrollanläggning och omläggningsarbeten. I entreprenaden ingår bla markarbeten, stationsbyggnad, transformatorfundament, kontrollanläggning, byggnation av ställverk samt schakt och förläggning av 40kV kraftkablar och slutligen provning och drifttagning av nya anläggningen. Projektet startade 2019 och kommer att färdigställas under 2021.


960 000 smarta elmätare för framtidens elnät

På uppdrag av Ellevio, installerar och driftsätter ONE Nordic 960 000 nya smartare elmätare. Hittills har 100 000 mätare installerats och projektet ska stå klart 2023. Mätarna utgörs av nya smarta elmätare som kommunicerar med NB-IoT-teknik samt ONE Nordics ONE AMI-system (Advanced Metering Infrastructure för mätdatainsamling). Med hjälp av denna nya teknik, som möjliggör maskin-till-maskin-kommunikation, skapas helt nya möjligheter att utveckla tjänster och lösningar för det uppkopplade och smarta framtida energisamhället. NB-IoT är på så vis en förutsättning i framtidens mätdatainsamling och för att elnätsägarna ska kunna skapa en stabil och smart eldistribution i ett framtida fossilfritt samhälle. Infrastrukturen möjliggör en för pålitlig och framgångsrik mätdatainsamling, vilket är en viktig milstolpe i utvecklingen av det smarta elnätet som ska se till att Ellevios kunder alltid får el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.