Sektorer

Data- och logistikcenter, fiber och övrigt

Den accelererande digitaliseringstakten påverkar flera aspekter av infrastrukturutveckling – bland annat ser vi hur globala datacenter allt oftare har placerats i Norden för den så kallade FAANG-gruppen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google). De nordiska datacentren används för bolagens europeiska kapacitetsutbyggnad för att mätta det ökade behovet av säker datalagring samt stabil dataöverföring.

Tillväxten är också god inom logistikcenter inte minst drivet av ökad kapacitet för e-handel, detaljhandel, elektronik och media.

Avslutningsvis är ett stort tillväxtområde fiber. Här omfattas anslutningar av hushåll, arbetsplatser och andra anläggningar, läggning av ny fiber längs järnväg samt underhåll av näten i alla projektstorlekar.

Av Eledas bolag hanterar Akeab, Salboheds och Mark & Energibyggarna verksamhet inom denna sektor.


Datacenter i Gävle och Sandviken

På uppdrag av internationell slutkund utför Salboheds markarbeten för fyra stycken 45MW datacenter i Gävle och Sandviken. Projektet som utfördes 2020-2021 innebar en masshantering på över 1 miljon kubikmeter masshantering och installation av över 300 000m rör i mark. Projektet innefattade även anläggning av vägar och finplanering av angränsande mark.


18MW datacenter i Skåne

På uppdrag åt en internationell slutkund utförde Akeab markarbeten inför uppförandet av ett 18MW datacenter i Skåne mellan 2019 och 2021. Projektet innebar masshantering på över 300.000 kubikmeter, installation av över 60 000m rör i mark samt vägar och finplanering.