Företag

Salboheds


Salboheds ligger i framkant av tjänster för flera nya tillväxtområden såsom datacenter.

Salboheds utför traditionella anläggningsarbeten inom logistik och datacenter. Bolaget startades 2005 som ett tvåmansföretag och har sedan dess expanderat till att idag ha över 70 anställda och omsätta ca 950 miljoner SEK.  Framförallt de senaste åren har utmärkts av en stark tillväxt och bolaget har byggt ett stabilt tjänsteutbud med ledande specialister i branschen.  Salboheds har sitt huvudkontor i Västerås. De har en ledande och strategisk position Mälardalen men genomför projekt även i övriga Mellansverige.

Verksamheten

Salboheds är specialister på anläggningsarbeten för logistikfastigheter och datacenter och kan erbjuda ett unikt totalerbjudande.

De samlar sina tjänster i tre affärsområden:

  • Datacenter
  • VA och Fjärrvärme
  • Vägar, Logistik och exploatering

De har också ett dotterbolag inom sprängtjänst och ett annat inom mätteknik. De har en ledande marknadsposition i Mälardalen och kundbasen består av en variation av återkommande kunder både från offentlig sektor och privata företag.

Affärsmodellen bygger på att Salboheds ska vara en entreprenör som kan genomföra de mest krävande projekten där specialistkompetens på alla nivåer är nödvändig. Salboheds agerar därför generellt som huvudentreprenör med totalansvar för projektgenomförandet och med samarbeten med de allra bästa underentreprenörerna i branschen. De har en stark men kontrollerad tillväxt och genom effektiva kontrakt har företaget lyckats skapa en god  lönsamhet för branschen över tiden. Bolagets filosofi grundar sig i långa och goda relationer med samarbetspartners, kunder och underleverantörer. Medarbetarnas ansvar och engagemang är en viktig nyckel till framgång.

Läs mer på Salboheds

Grundat:2005
Geografi:Mellansverige
Tjänsteområden:Anläggningsteknik och överföringsinfrastruktur
Omsättning:950 miljoner SEK
Anställda:70