Företag

Gjermundshaug Anlegg


Det norska familjeägda bolaget Gjermundshaug Anlegg har byggt upp solida och synliga värden för samhället under sina 75 år – såsom vägar, broar, järnvägar, vatten- och avloppssystem.

Gjermundshaug Anlegg är en innovativ och socialt medveten aktör inom byggbranschen. Bolaget är ISO-certifierad enligt ISO 9001 om system för kvalitet, ISO 14001 om system för miljö, ISO39001 system för trafiksäkerhet och ISO 45001 om system för arbetsmiljö.


Bolaget värdesätter erfarenhet, men vet att unik kompetens inte kommer av sig själv. Därför är de måna om utvecklingsmöjligheter och underlättar kompetensutveckling för medarbetarna. Samtidigt bygger man ny erfarenhet genom att satsa på lärlingar. Mångfald är viktigt, därför rekryterar man både tjejer och killar i alla åldrar. Medarbetarna upplever arbetsmiljön som mycket bra och företaget arbetar varje dag för att skapa trivsel och vara en attraktiv arbetsplats.

Verksamheten

Den huvudsakliga verksamheten är byggverksamhet inom vatten, avlopp, vägar och järnvägar. Samtidigt är de framtidsinriktade och framåtlutande i digitalisering av processer och användning av teknik och använder detta till exempel för miljösanering. De senaste åren har Gjermundshaug bidragit till natur- och miljösanering, bland annat genom den största naturrestaureringen någonsin i Norge på det norska försvarets skjutfält vid Hjerkinn. Här utvecklades en ny teknik inom fjärrstyrning av maskiner. Idag använder bolaget drönare, GPS, trådlös kommunikation och fjärrstyrda, förarlösa och autonoma maskiner för flera typer av uppdrag.

Vision och värderingar

Gjermundshaugs vision säger allt om deras samhällsuppdrag: att bygga bestående värden för framtida generationer! Bolagets kärnvärden är pålitlig, stolt och säker och man strävar efter att kärnvärdena ska komma till liv i organisationen och vägleder varje enskild medarbetares prioriteringar och beteende.

Läs mer på Gjermundshaug Anlegg

Grundat:1949
Omsättning:710 miljoner NOK
Anställda:ca 130
Geografi:Inland, Norge
Serviceområden:Vatten, avlopp, väg och järnväg