Samhällsengagemang

Vi jobbar med och genom föreningar

Vi har sedan länge en grundläggande värdering vad gäller föreningars vikt för en stads utveckling. Akeab stöttar därför föreningslivet för att ge fler unga, flickor och pojkar, möjlighet till utveckling och trygghet. För att säkerställa att pengar läggs på rätt satsningar, finns tydligt uppsatta mål kopplade till FNs globala mål för hållbar utveckling.

Närheten till föreningslivet understryks av det ”personalprogram” som finns för stöd av lokalföreningar, där personalen ansöker om stöd till just sin förening, sitt lag, sin föreningsverksamhet.

Hållbarhetsarbete handlar om kunskap och engagemang. I näringslivet hamnar vi ofta i branschnära sammanhang där vi utbyter gemensamma erfarenheter. Klarar du att organisera din förening och driva den med sunda värderingar har vi en enorm möjlighet att minska alternativkostnaden i samhället, vilket i sin tur leder till friskare, gladare barn som ger friskare och gladare föräldrar. Allt hållbarhetsarbete vi har framför oss ska utföras av människor, det är vår viktigaste resurs. Föreningslivet skapar ett sammanhang där människan kan må bra och näringslivet främjas av välmående medarbetare.