Tillsammans gör vi skillnad

Samhällsengagemang

Eleda och gruppens bolag arbetar för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör på marknaden med sund ekonomi samt att genom ett gediget yrkeskunnande skapa långvariga relationer med nöjda kunder. Eledas verksamhet skall vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över tid.

För att framgångsrikt lyckas med vår uppgift tar vi ansvar gentemot våra medarbetare, partners och samhället i stort. Vi tror på hållbart företagande, samt förhåller oss aktivt till FN:s Global Compacts 10 principer.

Inom Eleda är detta inte bara ord, att bry sig om samhällsutveckling men också vårt närområde har alltid legat nära bolagets principer. Dessutom har verksamheten allt mer börjat innefatta projekt som bidrar till en bättre miljö, från laddmöjligheter av elbilar till sol- och vindparker, och som stöttar omställningen till ett klimatsmartare samhälle.